VII разред – Информатика

Координатни систем, задавање боја

Погледати видео лекцију на линковима: Пратите упутства дата у лекцији на линку: https://www.petlja.org/biblioteka/r/lekcije/pygame-prirucnik/crtanje-cas1#id2 Задатак: Направити …

Библиотека PyGame програма

Погледати видео лекцију – Први час – Библиотека Pygame  на линку: https://www.youtube.com/watch?v=w83BS2PSp18&list=PLWXhVV6d5_uUONnECNZZHJ8M-5EwdB_O1&index=1 Затим на сајту …

X