VI разред – Информатика

Снимање и обрада видео материјала

Инсталирати програм Movie Maker. Упутство и линк ка инсталацији се налази на адреси: biljanasaranovic.wixsite.com/informatika/instalacija-movie-maker У …

Снимање и обрада аудио-записа

Пратити упутства дата у лекцији „Снимање и обрада аудио-записа“ на страни уџбеника 66. Програм Audacity …

X