Самостални рад на изради изабраног модела – вежбање

Датум реализације:11.05.-15.05.2020.

Драги седмаци,

 

у оквиру овог задатка треба да израдите модел који ћете изабрати у зависности да ли имате кутију са материјалом за конструкторско моделовање „М&Г ДАКТА“ или ћете користити материјал који можете наћи код куће.

ПРВИ КОРАК У РАДУ:

Изабрати модел за израду

Прва могућност је да изаберете неки модел за чију су израду представљене идеје у Радној свесци за 7. разред  Техничко и информатичко образовање 7 „М&Г ДАКТА“ са материјалом за конструкторско обликовање  7 „М&Г ДАКТА“ (ако имате ову кутију за техничко са материјалом). С обзиром да израду модела радите код куће, где можда немате сав потребан  алат, препорука је  да изаберете МОДЕЛ БРУСИЛИЦЕ са ременим преносом ( 51.-52. стр. у Радној свесци) или МОДЕЛ ВЕНТИЛАТОРА са простим зупчастим преносом (53.-54. стр. у Радној свесци).

Друга могућност је да за израду   изаберете МОДЕЛ РОБОТСКЕ РУКЕ ОД КАРТОНА  чије упутство можете наћи на Youtube каналу (укуцате роботска рока од картона) на линковима:

https://www.youtube.com/watch?v=ybFy-zyLYco,

https://www.youtube.com/watch?v=6FCdjPe1c2k, Механичка рука

https://www.youtube.com/watch?v=8TXwpQZYcC8

ДРУГИ КОРАК У РАДУ:

На десној страни свеске написати назив модела , спецификацију (списак) материјала са димензијама, готових делова  и алата који ћете користити при изради модела и потписати се на тој страни.

ТРЕЋИ КОРАК У РАДУ:

Израдити потребне делове за  модел,саставити делове  и испитати функционалност готовог модела.

ЧЕТВРТИ КОРАК У РАДУ:

Поставити модел на страну свеске где вам се налази назив модела, спецификација материјала и алата , ваш потпис и фотографишите. Фотографију приложити у оквиру задатка Самостални рад на изради изабраног модела који је постављен у Гугл учионици.

Рок за израду задатка 18.05.2020. год.

Наставнице Ђурђија и Биљана

Израда модела ашова и одређивање оквирне цене – вежбање

У оквиру овог задатка треба да реализујете други део пута „Од идеје до реализације модела“, пренесете мере на материјал, обрадите материјал, саставите делове модела и одредите оквирну цену модела.

Први део задатка – ИЗРАДА МОДЕЛА АШОВА

Модел ашова треба да израдите на основу техничког цртежа који сте нацртали у оквиру претходног задатка.

За израду модела ашова дати су вам детаљни кораци са активностима у прилогу „УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ МОДЕЛА АШОВА“.

Када завршите модел ашова треба да предате две фотографије у оквиру задатка Израда модела ашова и одређивање оквирне цене који је постављен у Гугл учионици, као што вам је објашњено у упутству:

–          фотографију лопате ашова – позиција 1 на техничком цртежу (корак бр. 8 у табели упутства за израду модела ашова)- обавезно део који фотографишете поставите на папир на који сте се потписали  и

–          фотографију готовог модела ашова –састављене позиције 1 и 2 ( корак бр.11 у табели упутства за израду модела ашова) – обавезно модел који  фотографишете поставите на папир на који сте се потписали

Други део задатка – ОДРЕЂИВАЊЕ ОКВИРНЕ ЦЕНЕ

Ваш задатак је да одредите оквирну цену производа – модела ашова тако што ћете  дату табелу нацртати у свесци на десној страни и попунити је. Цена алуминијумског лима вам је дата у табели као и цена за брусни папир и за рад. На интернету нађите цену типл дрвета Ø 10 mm и унесите колико часова сте утрошили за израду. На основу свих ових података сабирањем ставки од 1. до 4. добићете укупну цену производа.

  

Редни

број

Материјал и прибор количина Цена по јединици мере (динара) Укупна цена

( динара)

1. Алуминијумски лим

0,5 x 70 x 100 mm

1 10 10
2. Дрво ( типл дрво) Ø 10 x 120 mm 1    
3. Брусни папир 1 5  
    Бр. радних сати(часова) Цена рада (дин/часу)  
4. Трошкови израде   172  
Укупна цена производа  

 

Фотографију ове табеле предајте у оквиру задатка Израда модела ашова и одређивање оквирне цене.

Рок за израду овог задатка је 11.05.2020. год.

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ МОДЕЛА АШОВА 

Израда техничке документације за модел ашова – вежбање

Драги ученици,

задатак за ову недељу ( 27.04.-30.04.2020. год.) је:

 Израда техничке документације модела ашова

У оквиру овог задатка треба да реализујете први део пута „Од идеје до реализације модела“,нацртате скицу, напишете материјал и алат који ћете користити и израдите технички цртеж модела ашова.

Кораци у раду:

На левој страни свеске треба урадити следеће:

–          написати наслов –  Модел ашова,

–          скицирати модел ашова,

–          написати материјал који ћете користити за израду модела,

–          написати алат који ћете користити за израду модела.

На десној страни свеске  нацртати технички цртеж модела ашова на основу приложеног техничког цртежа.  Водите рачуна да технички цртеж има све потребне елементе, да буде прецизан, да постоји разлика у дебљини линија, да буду паралелне линије и симетрична фигура. Кружне линије (кривине)  на позицији 1 ашова ( лопата) цртате шестаром на основу датих кота на цртежу полупречника кривине (R 102 mm) и центра кривине ( удаљен 2 mm од назначене линије на цртежу) или неким кривуљаром, битно је да буде симетрична фигура. Обавезно се потпишите у табелу техничког цртежа. Све претходно наведено улази приликом  вредновања – бодовања задатка.

Напомена за избор материјала и алата: У табели техничког цртежа вам пише који материјал се користи, али с обзиром на ситуацију, можете користити тањи  алуминијумски  лим  од конзерве неког сока пошто њега можете сечи маказама за папир.

Фотографије скице модела ашова са избором материјала и алата          ( лева страна свеске) и техничког цртежа (десна страна свеске) предајете у оквиру задатка Израда  техничке документације модела ашова, који је постављен на платформи  Гугл учионице. Рок за предају рада је 04.05.2020. год.

Наставнице Ђурђија и Биљана

Прилог технички цртеж ашова:

Увод у конструкторско моделовање– обрада, вежбање

Драги ученици,

Треба да да се упознате са конструисањем нових техничких средстава и путем од пројекта до производа тако што ћете прочитати у уџбенику поглавље 10. КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ – МОДУЛИ  од 130 до 133 стр.

Приликом читања текста обратите пажњу на:

–          Пројекат као резултат  процеса конструисања,

–          CAD конструисање помоћу рачунара,

–          CAMпроизводња помоћу рачунара,

–          Прототип – модел који се испитује да би се видело колико усвојено решење одговара захтевима постављеног задатка,

–          Процес од пројекта до производа – пример  модела наставног средства (131 стр),

–          Пут од техничке документације до техничког средства – пример вишенаменске челичне игле за обележавање (132 и 133 стр.)

 

  1. час – вежбање

На овом часу треба да се подсетите шта је алгоритам и да се подсетите цртања прибором  за техничко цртање.

Ваш задатак је да у својим свескама  нацртате алгоритам „Од идеје до реализације модела“, који је придружен као документ у наставку овог текста. Приликом цртања користите лењире и троуглове, пазите на паралелност линија и на изглед штампаних слова. Обавезно нацртати оквир ( рам) на  листу свеске.

Фотографије нацртаних алгоритама шаљете у оквиру задатка Увод у конструкторско моделовање  у Гугл учионици.

После овога можете да погледате на сајту Наталије Диковићс неке предлоге за практичне радове за ученике док траје онлајн настава. Линк за ове предлоге је:

http://natalijadikovic.weebly.com/7-108810721079108810771076.html

Поздрав, наставнице Ђурђија Арсић и Биљана Вучковић!

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

документ_01

Транспортне машине – утврђивање

Драги седмаци,

За следећу недељу треба да одгледате презентацију ТРАНСПОРТНЕ МАШИНЕ која се налази као придружени документ овом тексту и која се налази у Гугл учионици у оквиру задатка Транспортне машине.

После одгледане презентације треба да  решите квиз-тест Транспортне машине  који је постављен у Гугл учионици у оквиру задатка Транспортне машине. Циљ овог тестa је да извршите самопроверу свог знања из ове области.  Када урадите тест можете одмах да добијете повратну информацију, колико сте освојили бодова и да погледате где су вам грешке.

После Ускрса радићете нову област Конструкторско моделовање. Правићете различите моделе машина и механизама од метала или картона, у зависности да ли имате кутију са материјалом за конструкторско моделовање „Клет“ и шта од материјала и алата имате код куће.

Ученици који нису предали претходне задатке, треба да их предају на платформу Гугл учионица до уторка, 14.04.2020.године

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

документ_01

Желимо вама и вашима да лепо проведете ускршњи распуст,

Наставнице  Ђурђија Арсић и Биљана Вучковић!

Машине унутрашњег транспорта- обрада, обнављање

Драги седмаци,

потребно је да се улогујете у Гугл учионицу Техника и технологија помоћу кода који вам је проследио одељенски старешина, ако то већ нисте урадили.

Задатак Машине спољашњег транспорта који сте имали за претходну недељу треба да предате до среде 08.04.2020. год.

Задатак за ову недељу је да прочитате из уџбеника поглавље 7.4.2 Машине унутрашњег транспорта ( 7.4.2. 1 Машине непрекидног транспорта и 7.4.2.2 Машине прекидног транспорта) од 114. до 116. стране и после да одговорите на питања која су постављена у наставку текста. Погледајте и садржаје на интернету из ове области:

– Сајт Наталије Диковић

http://natalijadikovic.weebly.com/105210721096108010851077-108910871086111310721096111410771075-1080-1091108510911090108810721096111410771075-1090108810721085108910871086108810901072.html

– Pužni transporter / proizvodnja

https://www.youtube.com/watch?v=DuBXnUR6l50

– Nike logistics Center

https://www.youtube.com/watch?v=NkfHVYv5nUo

– Knjaz Milos

https://www.youtube.com/watch?v=MFT8mPsZjJs

– Mostno dvigalo / mostni žerjav / mosna dizalica / mosni kran / bridge crane / tandem by Indenna

https://www.youtube.com/watch?v=xAxwmPDwjn0&t=15s

– Portalno dvigalo 80 t _ portalna dizalica 80 t _ Gantry crane 80 t _ Indenna

https://www.youtube.com/watch?v=gs1TxQJ7G2Q

– Nove Riječke lučke dizalice

https://www.youtube.com/watch?v=zn7EfDeQDIc

Приликом читања садржаја из уџбеника и гледања видео садржаја обратите пажњу за шта се користе машине унутрашњег транспорта, у којим равнима се може транспортовати роба, и који су основни делови тих транспортних машина.

После овога одговорите на питања:

1. Чему су намењене машине унутрашњег транспорта?

2. Наброј машине непрекидног транспорта.

3. Који су основни делови тракастог транспортера?

4. Наведи основну разлику између елеватора и тракастог транспортера.

Постављена питања препишите у свеску и одговорите на њих. Фотографију урађеног задатка треба да предате у Гугл учионици у оквиру задатка Машине унутрашњег транспорта најкасније до уторка 14. 04.2020. године.

Пуно вас поздрављају наставнице,

Ђурђија Арсић и Биљана Вучковић!

Машине спољашњег транспорта. Подсистеми код возила друмског саобраћаја– обрада, обнављање

Драги седмаци,

oве недеље треба да прочитате из уџбеника поглавља 7.4 Транспортне машине и 7.4.1 Машине спољашњег транспорта (од 109 стр. до 111 стр.) и тако обновите своје знање. Погледајте и садржаје на интернету из ове области:

http://digis.edu.rs/mod/book/view.php?id=2357, Tehničko i informatičko obrazovanje za 7. razred;

https://www.youtube.com/watch?v=wCu9W9xNwtI , Manual Transmission, How it works ?;

https://www.youtube.com/watch?v=SOgoejxzF8c&t=173s, How a Differential works ?

Треба да препишете постављена питања у своју свеску и да одговорите на њих. Урађене задатке не треба да шаљете.

Будите вредни и редовно радите своје задатке. У току следеће недеље добићете кодове за Гугл учионицу за технику и технологију од одељенских старешина.

Питања:

1. У које две основне групе се деле транспортне машине?

2. Наброј основне делове бицикла.

3. Које главне делове ( подсистеме) аутомобил мора да има да би обављао своју функцију?

4. Шта се налази у систему за пренос снаге и кретања код аутомобила?

5. Која је улога диференцијала код аутомобила?

Пуно вас поздрављају наставнице,

Ђурђија Арсић и Биљана Вучковић!

Погонске машине-мотори-утврђивање

Драги седмаци,

ово је ваш задатак за следећу недељу. Треба да препишете постављена питања и да одговорите на њих у својој свесци.

За сада не мојте слати своје задатке, већ када буду формиране Google учионице, послаћете нам фотографију урађених задатака и онда ћете добити повратну информацију. Ако нисте у могућности да фотографишете задатак, можете ово да урадити као документ у Word-у и таквог га пошаљете када дође време за то. Полако са израдом задатка, најважније је да сте сви здрави и пратите обавештења на http://podrska.osjovanmiodragovic.edu.rs/.

Пуно поздрава од наставнице Ђурђије Арсић и Биљане Вучковић!

Задатак: Препишите поставњена питања и одговорите на њих у својој свесци.

1. За шта се користе погонске машине?

2. Како се деле погонски мотори у зависности од облика енергије коју користе?

3. У које две групе се деле хидраулични мотори?

4. У зависности од пада и протока воде које се хидраулине турбине користе?

5. Где се примењују пнеуматске турбине?

6. Како се деле мотори са унутрашњим сагоревањем.

7. Наведи називе тактова код четворотактног СУС мотора.

8. Који је радни такт у циклусу рада четворотактног бензинског мотора и шта се у њему дешава?

9. Објасни битне разлике у раду бензинског (Ото) и дизел четворотактног мотора.

10. У једном циклусу рада четворотактног мотора колико пута се окрене коленасто вратило, а колико пута брегасто вратило?

10. На ком принципу се заснива рад реактивних мотора?

11. Зашто ракетни мотори морају да имају и резервоар за кисеоник?

Погонске машине-мотори(`хидраулични, пнеуматски, топлотни мотори)-утврђивање

 Материјал који ученици користе:

  1.  Техничко и информатичко образовање 7, уџбеник за 7. раз М&Г ДАКТА (од 124 до 129 стр.),
  2.   Техничко и информатичко образовање 7, Радна свеска за 7. раз М&Г ДАКТА ( 40, 41 и 42 стр.) и
  3.   Сајт Наталија Диковић (линкови  http://natalijadikovic.weebly.com/10551086107510861085108910821077-108410721096108010851077—108410861090108610881080.html  и http://natalijadikovic.weebly.com/10551086107510861085108910821077-108410721096108010851077—108410861090108610881080.html  )                                                                                                                                                 Поздрав, Биљана Вучковић!