Израда студије

Ученици би требало да размисле о томе који је највећи проблем заједнице у којој живе, да поразговарају о том проблему са породицом, да се информишу путем медија или неких других начина информисања о том проблему. Када изаберу проблем и када се информишу о њему, ученици ће га представити уз помоћ питања: да ли је то локални проблем, да ли се може решити мером власти, да ли је проблем преобиман, да ли је решив, како су дошли до података о том проблему… Ученици могу радити студију самостално, а могу и у групама ако желе (највише петоро у групи). Ученици могу урадити пројекат на задату тему на начин који желе (power point, цртеж, речима у свесци… )