Драги ученици,

задатак за ову недељу ( 27.04.-30.04.2020. год.) је:

 Израда техничке документације модела ашова

У оквиру овог задатка треба да реализујете први део пута „Од идеје до реализације модела“,нацртате скицу, напишете материјал и алат који ћете користити и израдите технички цртеж модела ашова.

Кораци у раду:

На левој страни свеске треба урадити следеће:

–          написати наслов –  Модел ашова,

–          скицирати модел ашова,

–          написати материјал који ћете користити за израду модела,

–          написати алат који ћете користити за израду модела.

На десној страни свеске  нацртати технички цртеж модела ашова на основу приложеног техничког цртежа.  Водите рачуна да технички цртеж има све потребне елементе, да буде прецизан, да постоји разлика у дебљини линија, да буду паралелне линије и симетрична фигура. Кружне линије (кривине)  на позицији 1 ашова ( лопата) цртате шестаром на основу датих кота на цртежу полупречника кривине (R 102 mm) и центра кривине ( удаљен 2 mm од назначене линије на цртежу) или неким кривуљаром, битно је да буде симетрична фигура. Обавезно се потпишите у табелу техничког цртежа. Све претходно наведено улази приликом  вредновања – бодовања задатка.

Напомена за избор материјала и алата: У табели техничког цртежа вам пише који материјал се користи, али с обзиром на ситуацију, можете користити тањи  алуминијумски  лим  од конзерве неког сока пошто њега можете сечи маказама за папир.

Фотографије скице модела ашова са избором материјала и алата          ( лева страна свеске) и техничког цртежа (десна страна свеске) предајете у оквиру задатка Израда  техничке документације модела ашова, који је постављен на платформи  Гугл учионице. Рок за предају рада је 04.05.2020. год.

Наставнице Ђурђија и Биљана

Прилог технички цртеж ашова:

Author

Ivancica

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.