У оквиру овог задатка треба да реализујете други део пута „Од идеје до реализације модела“, пренесете мере на материјал, обрадите материјал, саставите делове модела и одредите оквирну цену модела.

Први део задатка – ИЗРАДА МОДЕЛА АШОВА

Модел ашова треба да израдите на основу техничког цртежа који сте нацртали у оквиру претходног задатка.

За израду модела ашова дати су вам детаљни кораци са активностима у прилогу „УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ МОДЕЛА АШОВА“.

Када завршите модел ашова треба да предате две фотографије у оквиру задатка Израда модела ашова и одређивање оквирне цене који је постављен у Гугл учионици, као што вам је објашњено у упутству:

–          фотографију лопате ашова – позиција 1 на техничком цртежу (корак бр. 8 у табели упутства за израду модела ашова)- обавезно део који фотографишете поставите на папир на који сте се потписали  и

–          фотографију готовог модела ашова –састављене позиције 1 и 2 ( корак бр.11 у табели упутства за израду модела ашова) – обавезно модел који  фотографишете поставите на папир на који сте се потписали

Други део задатка – ОДРЕЂИВАЊЕ ОКВИРНЕ ЦЕНЕ

Ваш задатак је да одредите оквирну цену производа – модела ашова тако што ћете  дату табелу нацртати у свесци на десној страни и попунити је. Цена алуминијумског лима вам је дата у табели као и цена за брусни папир и за рад. На интернету нађите цену типл дрвета Ø 10 mm и унесите колико часова сте утрошили за израду. На основу свих ових података сабирањем ставки од 1. до 4. добићете укупну цену производа.

  

Редни

број

Материјал и прибор количина Цена по јединици мере (динара) Укупна цена

( динара)

1. Алуминијумски лим

0,5 x 70 x 100 mm

1 10 10
2. Дрво ( типл дрво) Ø 10 x 120 mm 1    
3. Брусни папир 1 5  
    Бр. радних сати(часова) Цена рада (дин/часу)  
4. Трошкови израде   172  
Укупна цена производа  

 

Фотографију ове табеле предајте у оквиру задатка Израда модела ашова и одређивање оквирне цене.

Рок за израду овог задатка је 11.05.2020. год.

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ МОДЕЛА АШОВА 

Author

Ivancica

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.