Инсталирати програм Movie Maker.
Упутство и линк ка инсталацији се налази на адреси:
biljanasaranovic.wixsite.com/informatika/instalacija-movie-maker
У уџбенику поглавље ИКТ испробати неке од команди дате у лекцији Снимање и обрада видео-материјала на стр.71.

Author

Ivancica

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.